EMINTRA Sp. z o.o.

O firmie
Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Wam naszą Spółkę, działającą od 2000 roku, której misją jest promowanie rozwiązań umożliwiających użycie kapitału intelektualnego KI, dysponowanego przez szeroko rozumiany mengement, w procesach prywatyzacji, wykupu – w tym już sprywatyzowanych firm oraz w realizowanych restrukturyzacjach naprawczych i strukturalno-własnościowych. Uzyskiwane efekty, wynikające z zastosowania kapitału intelektualnego, uprawniają na włączenie do klasyfikacji inwestorów - inwestorów intelektualnych, którzy wprawdzie nie posiadają znaczących środków pieniężnych, umożliwiających dokonanie zakupu firmy w krótkim okresie, tym niemniej jednak potrafią w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie tak pokierować procesem gospodarczym i wykorzystać zasoby intelektualne - zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, by maksymalizować udział firmy w ogólnej puli zysków osiąganych na rynku przez daną branżę. Następstwem tego jest z jednej strony rozwój firmy, tworzenie jej długookresowych perspektyw kontynuowania działalności, a z drugiej wypracowanie – na podstawie zawartych umów z dotychczasowymi właścicielami, poprzez systemy motywowania rezultatowego, powiązane z efektami osiąganymi przez firmę - kapitału na jej wykup. Powyższa propozycja posiada już poważne umocowanie w realiach gospodarczych zarówno w Polsce, jak i na świecie, przede wszystkim, dlatego, że większość podejmowanych przedsięwzięć, bazujących na kapitale intelektualnym, zakończyła się powodzeniem, jak również, ze względu na powszechnie uznawany już fakt wysokiej partycypacji menedżerskiego kapitału intelektualnego w procesie tworzenia wartości dodanej firmy, w stabilizowaniu rynku pracy, dochodów państwa, a w konsekwencji rynku finansowego. Współpracownikami naszej firmy są absolwenci renomowanych polskich uczelni ekonomicznych, takich jak: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, w Katowicach, w Łodzi i SGPiS w Warszawie, którzy swoją wiedzę poszerzali na praktykach i szkoleniach, w tym także zagranicznych - w USA oraz w państwach Zachodniej Europy. Posiadają również wieloletnie, praktyczne doświadczenia zdobyte podczas pracy w instytucjach naukowych, finansowych i w przemyśle: maszynowym, energetyce, chemicznym, w górnictwie i w służbie zdrowia oraz w następstwie współpracy ze znanymi, w kraju i na świecie, firmami konsultingowymi, audytorskimi oraz prawniczymi. Ofertę naszej firmy adresujemy do tych przedsiębiorców, menedżmentu i właścicieli, którzy stawiają na skuteczność rozwiązań prowadzących do rozwoju realizowanej działalności gospodarczej i efektywnego zarabiania pieniędzy. Strategią naszego działania jest wypracowanie i efektywne wdrożenie przedsięwzięć poprzez mocne osadzenie formułowanych programów, naprawczych i strukturalno- własnościowych, w realiach praktyki gospodarczej, na poziomie niezbędnym naszym klientom, biorąc pod uwagę ich położenie rynkowe i standing ekonomiczno-finansowy.


EMINTRA Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 52 p. 5
45-124 OPOLE
tel./fax 077 4538611 do 13 w.348

NIP: 754-26-62-876
REGON: 531658671
Sąd Rejonowy w Opolu VIII
KRS 0000003140
Kapitał zakładowy 50.000 zł
Copyright 2007 EMINTRA Sp. z o.o. & INTERIA.PL