EMINTRA Sp. z o.o.

Oferta
Do zakresu świadczonych przez nas usług m.in. należą:
 Projektowanie i realizowanie przedsięwzięć z użyciem kapitału intelektualnego, w tym zakupów menedżerskich i menedżersko-pracowniczych,
 Projektowanie i przeprowadzanie fuzji, przejęć oraz dokonywanie zakupów firm przez inwestorów strategicznych i finansowych,
 Przygotowywanie i przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, w tym - oddłużeniowych,
 Opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju oraz planów biznesu,
 Opracowywanie Due diligence,
 Sporządzenie Raportów o stanie i położeniu podmiotów oraz o ich uwarunkowaniach,
 Organizowanie finansowania przedsięwzięć gospodarczych,
 Organizowanie sieci dystrybucji, logistyki, itp., poprzez tworzenie kreatywnych spółek partnerskich CP, celem poszerzenia grupy odbiorców oraz zdywersyfikowania logistyki- poprzez rozszerzenie grupy dostawców, dla obniżenia cen dostaw, szczególnie tam, gdzie wobec firmy występują dostawcy z pozycji monopolisty,
 Prowadzenie szkoleń, w wymienionym wyżej zakresie; organizowanych w naszej siedzibie lub w siedzibie klienta,
 Prowadzenie outsourcingu w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych.
Gwarantujemy rzetelną, kompetentną i lojalną współpracę, realizowaną po cenach konkurencyjnych. Nasi klienci
Nasze projekty realizowaliśmy dla klientów, następujących branż:
Służba zdrowia – szpitale wojewódzkie i powiatowe.
Przemysł maszynowy,
Przemysł chemiczny,
Przemysł górniczy,
Przemysł hutniczy,
Energetyka,
Przemysł włókienniczy
Inne branże


EMINTRA Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 52 p. 5
45-124 OPOLE
tel./fax 077 4538611 do 13 w.348

NIP: 754-26-62-876
REGON: 531658671
Sąd Rejonowy w Opolu VIII
KRS 0000003140
Kapitał zakładowy 50.000 zł
Copyright 2007 EMINTRA Sp. z o.o. & INTERIA.PL